1887–1967

AUTOPORTRETY

Wacław Piotrowski namalował dużo autoportretów. Własna osoba była zapewne nie tylko najłatwiej dostępnym obiektem w okolicy, ale w dodatku także... najcierpliwszym.

Obrazy można powiększyć i zmniejszyć, klikając jeden z poniższych guzików:
     
     
     

Autportret z pączkiem, olej na płótnie, 43x43,5 cm, 1909.
Pierwszy autoportret Piotrowskiego. W prawej dłoni trzyma on zielony wazon lub doniczkę z rośliną, a raczej z pączkiem, który ma dopiero rozkwitnąć, jak i autor...

Autoportret, olej na desce (lub na płótnie), 40x30,5 cm, 1910; tym portretem debiutował Piotrowski na Jubileuszowym Salonie TZSP w 1910

Autoportret z muszką, 48x37 cm, wrzesień 1913

Autoportret, olej na desce, owal 32x40 cm, 1913, malowany w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 46, na odwrocie kwitek z wystawy z datą 5 września 1913

Autoportret, 25,5x40,5cm, ... 30 czerwca (?) 1914

Autoportret, na tekturze. 33x43,5 cm, ok. 1914

Autoportret, 23x32 cm, Kijów 1 stycznia 1916

Autoportret z wąsikiem w owalu, Berdyczów 1916

Mars, 1925, skan białoczarnego zdjęcia


Autportret (w kapeluszu)

Autoportret "Studium", olej na dykcie, 50,5x42 cm, 1933; srebrny medal, w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie (nr inw. 183467). W tle motywy wcześniejszych prac: zarysy Kostrzewskiego na płotku, Konopackiej, Piaskarza, Łobuzów, inne studia głów, skan białoczarnego zdjęcia

Autoportret, koniec lat dwudziestych, skan z białoczarnego zdjęcia

Autportret (poziomy, 1934(?); prawdopodobnie jest to szkic do porteru znanego dzisiaj tylko ze zdjęcia znajdującego się powyżej

Autportret "Vanitas Vanitatum", olej na dykcie, 18x71 cm, 1937; nagroda ministra spraw zagranicznych, w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie (nr inw. 184461). Postać od kolan, w tle więdnący słonecznik, rachityczne drzewko, maleńka łódź na bezmiarze morza, kościotrup obejmujący od tyłu ramiona artysty

Autoportret "Zmarznięte ręce", olej na płótnie, 51x67 cm, 1935

Autoportret "Z rybą" (także zwany "Autoportretem w berecie"), olej na desce o średnicy 41 cm, 1938; nagroda ministra sprawiedliwości

Autoportret "Nosce te ipsum" ("Poznaj samego siebie"), olej na płótnie, 63x74 cm, 1939. W tle gałązka cierni i krycyfiks; słaba jakość zdjęcia (do poprawy)

Autoportret (w dużym berecie)

Autportret (szkic ołówkiem), 1947

Autoportret, olej na papierze, 1952

Autoportret "Czysta emanacja", 29x37 cm, 1952

Autoportret, 1952

Autoportret (w brązach), 40x57 cm, 1955-60

Autoportret "Czysta emanacja", 30 września 1958

Autoportret (z błękitnym halo), 30,5x34,5 cm, ok. 1960

Notatki na rewersie autoportretu z błękitnym halo

Autoportret (studium głowy 1)

Autoportret (studium głowy 2)

Autoportret (białoróżowy), 9 września 1963

Obrazy można powiększyć i zmniejszyć, klikając jeden z poniższych guzików:
     
     
     


Ostatnie zmiany w witrynie: 2010-06-12  •  Debiut online: 2010-02-10  •   •  Zmiana tła
×
SPIS KOLORÓW TŁA
AliceBlue
Aqua
Aquamarine
Azure
Beige
Bisque
Black
BlanchedAlmond
Blue
BlueViolet
Brown
BurlyWood
CadetBlue
Chartreuse
Chocolate
Coral
CornflowerBlue
Cornsilk
Crimson
Cyan
DarkBlue
DarkCyan
DarkGoldenRod
DarkGray
DarkGreen
DarkKhaki
DarkMagenta
DarkOliveGreen
DarkOrchid
DarkRed
DarkSalmon
DarkSeaGreen
DarkSlateBlue
DarkSlateGray
DarkTurquoise
DarkViolet
Darkorange
DeepPink
DeepSkyBlue
DimGray
DodgerBlue
FireBrick
FloralWhite
ForestGreen
Fuchsia
Gainsboro
GhostWhite
Gold
GoldenRod
Gray
Green
GreenYellow
HoneyDew
HotPink
IndianRed
Indigo
Ivory
Khaki
Lavender
LavenderBlush
LawnGreen
LemonChiffon
LightBlue
LightCoral
LightCyan
LightGoldenRodYellow
LightGreen
LightGrey
LightPink
LightSalmon
LightSeaGreen
LightSkyBlue
LightSlateGray
LightSteelBlue
LightYellow
Lime
LimeGreen
Linen
Magenta
Maroon
MediumAquaMarine
MediumBlue
MediumOrchid
MediumPurple
MediumSeaGreen
MediumSlateBlue
MediumSpringGreen
MediumTurquoise
MediumVioletRed
MidnightBlue
MintCream
MistyRose
Moccasin
NavajoWhite
Navy
OldLace
Olive
OliveDrab
Orange
OrangeRed
Orchid
PaleGoldenRod
PaleGreen
PaleTurquoise
PaleVioletRed
PapayaWhip
PeachPuff
Peru
Pink
Plum
PowderBlue
Purple
Red
RosyBrown
RoyalBlue
SaddleBrown
Salmon
SandyBrown
SeaGreen
SeaShell
Sienna
Silver
SkyBlue
SlateBlue
SlateGray
Snow
SpringGreen
SteelBlue
Tan
Teal
Thistle
Tomato
Turquoise
Violet
Wheat
White
WhiteSmoke
Yellow
YellowGreen