1887–1967

PORTRETY RÓŻNE

Obrazy można powiększyć i zmniejszyć, klikając jeden z poniższych guzików:
     
     
     

Poborowy z Podola (1), olej na papierze, Kuna 1918

Poborowy z Podola (2), olej na papierze, Kuna 1918

Poborowy z Podola (3), olej na papierze, Kuna 1918

Poborowy z Podola (4), olej na papierze, Kuna 1918

Basia T.

Dziewczyna, Małecz (opoczyńskie) 1933

Chłopiec z baraków na Żoliborzu, olej na papierze, 1932

Kobieta (ZM), olej na papierze, 1930

Mężczyzna z wąsikiem, olej, ok. 1935

Dama w kapeluszu, olej na papierze, 1933

Dama z Podola, 1918

Pani Anczyc, olej na płótnie, 1929

Pijaczka z noclegowni na Smolnej, olej na papierze, 1914

Dziecko z baraków na Żoliborzu, olej na tekturze, 1932

Dziewczyna (opoczynianka), 1933

Studium do Łobuzów, olej na papierze, 1927

Szwaczka z baraków na Żoliborzu, Warszawa 1933

Kompozycja kubistyczna (portret w pomarańczach), ok. 1960

Nieznajoma, Warszawa lata trzydzieste

(Dziewczyna w chustce na głowie, zdjęcie przez szkło), Małecz 1933

(Dama w pomarańczowym, zdjęcie przez szkło), Warszawa 1933

(Dama z bardzo różowymi ustami), Wawer ok. 1942

(Dziecko w brązach)

Dziewczynka z irysem, Paryż 1920

Rakowski, kolega, malarz, Warszawa 1913

Kompozycja kubistyczna, 1955

(Gentelmen na różowo)

(Gentelmen z nochalem), ok. 1915

Zerych, kolega, rzeźbiarz, 1952

Kobieta z noclegowni na Smolnej, Warszawa 1914

Oleś z kotkiem, z cyklu "Dzieci ze zwierzętami", 1934

(Mężczyzna z pejzażem na rewersie)

Nieznajowam, Warszawa lata trzydzieste

Piaskarz, Warszawa 1928

Władysław Tatarkiewicz, studium do portretu, Warszawa 1966

Uśmiechnięta dama, Warszawa lata trzydzieste

Starzec z baraków na Żoliborzu, Warszawa 1933

(Dziewczę w zielonej chustce), Małecz 1933

Chłopiec

Śpiąca Żydówka

Macierzyństwo, kobieta z dzieckiemz baraków na Żoliborzu

Obrazy można powiększyć i zmniejszyć, klikając jeden z poniższych guzików:
     
     
     


Ostatnie zmiany w witrynie: 2010-06-12  •  Debiut online: 2010-02-10  •   •  Zmiana tła
×
SPIS KOLORÓW TŁA
AliceBlue
Aqua
Aquamarine
Azure
Beige
Bisque
Black
BlanchedAlmond
Blue
BlueViolet
Brown
BurlyWood
CadetBlue
Chartreuse
Chocolate
Coral
CornflowerBlue
Cornsilk
Crimson
Cyan
DarkBlue
DarkCyan
DarkGoldenRod
DarkGray
DarkGreen
DarkKhaki
DarkMagenta
DarkOliveGreen
DarkOrchid
DarkRed
DarkSalmon
DarkSeaGreen
DarkSlateBlue
DarkSlateGray
DarkTurquoise
DarkViolet
Darkorange
DeepPink
DeepSkyBlue
DimGray
DodgerBlue
FireBrick
FloralWhite
ForestGreen
Fuchsia
Gainsboro
GhostWhite
Gold
GoldenRod
Gray
Green
GreenYellow
HoneyDew
HotPink
IndianRed
Indigo
Ivory
Khaki
Lavender
LavenderBlush
LawnGreen
LemonChiffon
LightBlue
LightCoral
LightCyan
LightGoldenRodYellow
LightGreen
LightGrey
LightPink
LightSalmon
LightSeaGreen
LightSkyBlue
LightSlateGray
LightSteelBlue
LightYellow
Lime
LimeGreen
Linen
Magenta
Maroon
MediumAquaMarine
MediumBlue
MediumOrchid
MediumPurple
MediumSeaGreen
MediumSlateBlue
MediumSpringGreen
MediumTurquoise
MediumVioletRed
MidnightBlue
MintCream
MistyRose
Moccasin
NavajoWhite
Navy
OldLace
Olive
OliveDrab
Orange
OrangeRed
Orchid
PaleGoldenRod
PaleGreen
PaleTurquoise
PaleVioletRed
PapayaWhip
PeachPuff
Peru
Pink
Plum
PowderBlue
Purple
Red
RosyBrown
RoyalBlue
SaddleBrown
Salmon
SandyBrown
SeaGreen
SeaShell
Sienna
Silver
SkyBlue
SlateBlue
SlateGray
Snow
SpringGreen
SteelBlue
Tan
Teal
Thistle
Tomato
Turquoise
Violet
Wheat
White
WhiteSmoke
Yellow
YellowGreen