1887–1967

Wacław Piotrowski w okresie
wędrówki wozem konnym
po Polsce, 1932 (zdjęcie)

NOTKA BIOGRAFICZNA

Ur. 4 września 1887 w Warszawie, zm. 2 czerwca 1967 w Warszawie

Malarz (portrecista, pejzażysta, rysownik)

Rysować uczył się najpierw w Szkole Rysunkowej przy Placu Teatralnym w Warszawie. Następnie, w latach 1907–11, studiował w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych przy Hożej 33. Początkowo studiował tam rzeźbę pod kierunkiem Xawerego Dunikowskiego, później malarstwo pod kierunkiem Kazimierza Stabrowskiego, Konrada Krzyżanowskiego, Edwarda Trojanowskiego i Stanisława Lentza.

Wacław Piotrowski, 1930 (zdjęcie)

Debiutował w 1910 w warszawskiej Zachęcie, biorąc udział w jubileuszowym salonie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Potem brał udział w kolejnych wystawach aż do 1939.

W latach 1919–22 przebywał we Francji, przede wszystkim w Paryżu. Brał tam udział w wystawach (salonach) organizowanych przez "Société des Artistes Français" oraz "Société Nationale des Beaux Arts", m.in. w "Salon d'Automne" w 1920. W tym samym roku został zaproszony i wziął udział w wystawie w Londynie zorganizowanej przez "The International Society of Sculptors, Painters and Gravers". W 1921 miał indywidualną wystawę w Paryżu w "Galerie Devambez", z którą był wtedy związany dwuletnim kontraktem malarskim.

W 1924 malował pejzaże w Wenecji i Neapolu, a w 1926 tylko w Wenecji.

Wacław Piotrowski, 1950 (zdjęcie)

W kilku okresach swego życia malował olejne i akwarelowe pejzaże oraz szkice piórkiem z natury.

Przede wszystkim był jednak portrecistą. Malował portrety psychologiczne. Namalował mnóstwo portretów ludzi ubogich – woźnych, posłańców, praczek, mieszkańców warszawskich domów noclegowych.

W 1928 i latach następnych znane były i często reprodukowane w prasie dwa jego portrety sportowe: Stefana Kostrzewskiego w trakcie biegu przez płotki oraz Haliny Konopackiej podczas pchnięcia kulą. Portret "Kostrzewski na płotku" (znany także jako "Skok", "Na płotku" oraz "Sur la haie") został nagrodzony na wystawie przedolimpijskiej w Warszawie. Obraz ten oraz rysunek węglem "Konopacka" (znany także jako "Rzut kulą") zostały wysłane do Amsterdamu na wystawę "Sport w malarstwie" w tamtejszym muzeum miejskim. (Halina Konopacka zdobyła złoty medal na IX Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie w 1928 w rzucie dyskiem).

Pojedyncze obrazy Wacława Piotrowskiego znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie ("Łobuzy" 1927 oraz około dziesięciu innych), Muzeum Narodowego w Krakowie ("Autoportret"), Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie ("Kostrzewski na płotku" vel "Skok" 1928), w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (rysunki) i zbiorach Ministerstwa Kultury i Sztuki ("Piaskarze” 1928).

Linki zewnętrzne

Wacław Piotrowski (malarz) – artykuł w polskiej wikipedii

Bibliografia

Wanda Maria Rudzińska, biogram "Wacław Piotrowski", Polski Słownik Biograficzny, wyd. Polska Akademia Nauk, Wrocław 1981, tom 26, s. 518–519.

Wanda Maria Rudzińska, artykuł "Warszawa i Mazowsze w twórczości Wacława Piotrowskiego", Rocznik Mazowiecki, Warszawa 1979, tom 9, s. 311–329 (z ilustracjami)

Wanda Maria Rudzińska, praca magisterska "Twórczość malarska Wacława Piotrowskiego w latach 1910-1939. Zarys monograficzny" napisana pod kierunkiem profesora Andrzeja Jakimowicza i obroniona na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w 1972


Ostatnie zmiany w witrynie: 2010-06-12  •  Debiut online: 2010-02-10  •   •  Zmiana tła
×
SPIS KOLORÓW TŁA
AliceBlue
Aqua
Aquamarine
Azure
Beige
Bisque
Black
BlanchedAlmond
Blue
BlueViolet
Brown
BurlyWood
CadetBlue
Chartreuse
Chocolate
Coral
CornflowerBlue
Cornsilk
Crimson
Cyan
DarkBlue
DarkCyan
DarkGoldenRod
DarkGray
DarkGreen
DarkKhaki
DarkMagenta
DarkOliveGreen
DarkOrchid
DarkRed
DarkSalmon
DarkSeaGreen
DarkSlateBlue
DarkSlateGray
DarkTurquoise
DarkViolet
Darkorange
DeepPink
DeepSkyBlue
DimGray
DodgerBlue
FireBrick
FloralWhite
ForestGreen
Fuchsia
Gainsboro
GhostWhite
Gold
GoldenRod
Gray
Green
GreenYellow
HoneyDew
HotPink
IndianRed
Indigo
Ivory
Khaki
Lavender
LavenderBlush
LawnGreen
LemonChiffon
LightBlue
LightCoral
LightCyan
LightGoldenRodYellow
LightGreen
LightGrey
LightPink
LightSalmon
LightSeaGreen
LightSkyBlue
LightSlateGray
LightSteelBlue
LightYellow
Lime
LimeGreen
Linen
Magenta
Maroon
MediumAquaMarine
MediumBlue
MediumOrchid
MediumPurple
MediumSeaGreen
MediumSlateBlue
MediumSpringGreen
MediumTurquoise
MediumVioletRed
MidnightBlue
MintCream
MistyRose
Moccasin
NavajoWhite
Navy
OldLace
Olive
OliveDrab
Orange
OrangeRed
Orchid
PaleGoldenRod
PaleGreen
PaleTurquoise
PaleVioletRed
PapayaWhip
PeachPuff
Peru
Pink
Plum
PowderBlue
Purple
Red
RosyBrown
RoyalBlue
SaddleBrown
Salmon
SandyBrown
SeaGreen
SeaShell
Sienna
Silver
SkyBlue
SlateBlue
SlateGray
Snow
SpringGreen
SteelBlue
Tan
Teal
Thistle
Tomato
Turquoise
Violet
Wheat
White
WhiteSmoke
Yellow
YellowGreen