1887–1967

WOZEM  KONNYM  W  POLSKĘ


Jesienią 1932 wyrusza Wacław Piotrowski w Polskę.

"Mroki tej staroholenderskiej kuchni malarskiej porzuca wkrótce mistrz Wacław dla skąpanego w słońcu «plain airu». Widzimy więc, jak wędruje w specjalnie skonstruowanym przez siebie wozie na dwóch kołach, wozie, który był jednocześnie pracownią, sklepem, domem i wystawą okrężną. Jeździ od wioski do wioski, od dworu do plebanii, malując pejzaże, chłopów, a nawet obrazy święte na poczekaniu. Mimo że zjawienie się tego niesamowitego, obwieszonego obrazami wehikułu budziło sensację, impreza nie powiodła się. Wpływy finansowe były tak skromne, że ledwo wystarczały na pokrycie kosztów wyżywienia Pegaza (tak się nazywała poczciwa szkapa, ciagnąca cierpliwie ten swoisty wóz Drzymały)".

Jerzy Zaruba ("Z pamiętników bywalca", Warszawa 1968, s. 235,
a także "Przekrój" numer 247 z 1 stycznia 1950)

Zdjęcie zrobione w Małeczu, gdzie Piotrowski był gościem swojego kolegi, Antoniego Lubowieckiego. Drugi raz pojechał do niego 12 lutego 1933 i do 27 lutego namalował 42 obrazy olejne na papierze lub płótnie (głównie był to folklor rawski)
W Małeczu był gościem kolgi Antoniego Lubowieckiego, który być może miała powiązania z hr. Ostrowskim, Drugi raz pojechał do niego 12 lutego 1933 i w Małeczu do 27 lutego namalował 42 obrazy olejne na papierze lub płótnie (głownie folklor rwaski)

Ostatnie zmiany w witrynie: 2010-06-12  •  Debiut online: 2010-02-10  •   •  Zmiana tła
×
SPIS KOLORÓW TŁA
AliceBlue
Aqua
Aquamarine
Azure
Beige
Bisque
Black
BlanchedAlmond
Blue
BlueViolet
Brown
BurlyWood
CadetBlue
Chartreuse
Chocolate
Coral
CornflowerBlue
Cornsilk
Crimson
Cyan
DarkBlue
DarkCyan
DarkGoldenRod
DarkGray
DarkGreen
DarkKhaki
DarkMagenta
DarkOliveGreen
DarkOrchid
DarkRed
DarkSalmon
DarkSeaGreen
DarkSlateBlue
DarkSlateGray
DarkTurquoise
DarkViolet
Darkorange
DeepPink
DeepSkyBlue
DimGray
DodgerBlue
FireBrick
FloralWhite
ForestGreen
Fuchsia
Gainsboro
GhostWhite
Gold
GoldenRod
Gray
Green
GreenYellow
HoneyDew
HotPink
IndianRed
Indigo
Ivory
Khaki
Lavender
LavenderBlush
LawnGreen
LemonChiffon
LightBlue
LightCoral
LightCyan
LightGoldenRodYellow
LightGreen
LightGrey
LightPink
LightSalmon
LightSeaGreen
LightSkyBlue
LightSlateGray
LightSteelBlue
LightYellow
Lime
LimeGreen
Linen
Magenta
Maroon
MediumAquaMarine
MediumBlue
MediumOrchid
MediumPurple
MediumSeaGreen
MediumSlateBlue
MediumSpringGreen
MediumTurquoise
MediumVioletRed
MidnightBlue
MintCream
MistyRose
Moccasin
NavajoWhite
Navy
OldLace
Olive
OliveDrab
Orange
OrangeRed
Orchid
PaleGoldenRod
PaleGreen
PaleTurquoise
PaleVioletRed
PapayaWhip
PeachPuff
Peru
Pink
Plum
PowderBlue
Purple
Red
RosyBrown
RoyalBlue
SaddleBrown
Salmon
SandyBrown
SeaGreen
SeaShell
Sienna
Silver
SkyBlue
SlateBlue
SlateGray
Snow
SpringGreen
SteelBlue
Tan
Teal
Thistle
Tomato
Turquoise
Violet
Wheat
White
WhiteSmoke
Yellow
YellowGreen