1887–1967

Karta wystawcy na wystawie w Grand Palais des Champs Élysées, organizowanej przez Société de Artistes français (1920)

WYSTAWY

1910, Warszawa, TZSP, Salon

1911, Warszawa, TZSP, Wystawa ogólna

1911, Warszawa, TZSP, Salon

1912, Warszawa, Wystawa ogólna

1912, Warszawa, TZSP, Salon

1913, Warszawa, TZSP, Wystawa ogólna

1920, Paryż, Salon d'Automne

1920, Paryż, Société des Artistes français, Salon

1920, Paryż, Société Nationale des Beaux Arts, Salon

1920, Paryż, Galerie Devambez, Exposition des Cent Dessins


Karta wystawcy na wystawie w Grand Palais przy Avenue Victor Emmanuel III, organizowanej przez Société Nationale des Beaux-Arts (1920)

1920, Londyn, Exhibition of the International Society of Sculptors, Painters and Gravers

1921, Paryż, Galerie Devambez, Wystawa indywidualna

1925, Warszawa, TZSP, Wystawa Portret Polski

1925, Warszawa, TZSP, Wystawa Kompozycja figuralna

1926, Warszawa, TZSP, Wystawa ogólna (dwukrotnie)

1926, Warszawa, TZSP, Salon

1927, Warszawa, ZZPAP, Wystawa zbiorowa

1927, Łódź, ZZPAP, Wystawa zbiorowa

1928, Amsterdam, Exposition d'Art Olympique au Musée Municipal d’Amsterdam

1928, Warszawa, TZSP, Salon Reprezentacyjny

1929, Poznań, Powszechna Wystawa Krajowa

1930, Warszawa, TZSP, Kolekcja prac Wacława Piotrowskiego

1930, Warszawa, TZSP, Wystawa morska

1930, Warszawa, TZSP, Salon

1931, Warszawa, TZSP, Wielka Wystawa Wiosenna

1931, Warszawa, IPS, Salon Zimowy

1932, Warszawa, ZPAP, Wystawa Zespołu

1932, Warszawa, TZSP, Salon

1933, Warszawa, TZSP, Wystawa ogólna

1933, Warszawa, TZSP, Kolekcja prac Wacława Piotrowskiego

1933, Warszawa, TZSP, Wystawa ogólna (dwukrotnie)

1933, Warszawa, TZSP, Salon

1934, Warszawa, TZSP, Wystawa konkursowa "Najpiękniejszy portret kobiecy"

1934, Warszawa, TZSP, Wystawa ogólna (trzykrotnie)

1935, Warszawa, TZSP, Wystawa Portret męski

1935, Warszawa, TZSP, Cykl Dzieci

1935, Warszawa, TZSP, Wystawa ogólna

1935, Warszawa, TZSP, Salon

1936, Warszawa, TZSP, Wystawa ogólna

1936, Warszawa, TZSP, Salon

1937, Warszawa, TZSP, Wystawa Łowiectwo w sztuce polskiej

1937, Warszawa, TZSP, Wystawa Kobieta w sztuce

1937, Warszawa, TZSP, Salon

1938, Warszawa, TZSP, Wystawa ogólna

1938, Warszawa, TZSP, Salon

1939, Warszawa, TZSP, Wystawa ogólna (dwukrotnie)

1950, Warszawa, I Ogólnopolska Wystawa Plastyki

1969, Warszawa, ZPAP, Galeria Sztuki MDM, Wystawa pośmiertna Wacława Piotrowskiego

2010, Warszawa, Galeria U, Dom Kultury Stokłosy, Wystawa obrazów Wacława Piotrowskiego


ZZPAP = Związek Zawodowy Artystów Plastyków
ZPAP = Zespół Polskich Artystów Plastyków
TZSP = Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych


STYPENDIA I NAGRODY

1911, Stypendium im. H. Korwin-Szymanowskiej, 115 rubli

1913, List pochwalny za Autoportret na konkursie malarskim im. M. Klass-Kazanowskiej

1919, Zapomoga stypendialna Ministerstwa Sztuki i Kultury, 3000 marek

1928, Nagroda miasta Warszawy za obraz Łobuzy wystawiony na Salonie Reprezentacyjnym ZZPAP, 1000 zł

1933, Srebrny medal za Autoportret wystawiony na Salonie TZSP

1936, Czteromiesięczny zasiłek na prace malarskie z Funduszu Kultury Narodowej, 400 zł

1936, Nagroda im. Marii Lenckiej za obraz Glinka wystawiony na Salonie TZSP, 400 zł


Dyplom z wystawy w 1937

1937, Nagroda ministra spraw zagranicznych za obraz Vanitas Vanitatum wystawiony na Salonie TZSP

1938, Stypendium na styczeń, luty i marzec po 150 zł miesięcznie, przyznana przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego


Dyplom z wystawy w 1938

1938, Nagroda ministra sprawiedliwości za Autoportret wystawiony na Salonie TZSP

1938, Czteromiesięczny zasiłek na prace malarskie z Funduszu Kultury Narodowej, 400 zł

1962, Nagroda jubileuszowa przyznana przez Ministerstwo Kultury i Sztuki

1966, Nagroda jubileuszowa z okazji 55-lecia twórczości artystycznej i 80-lecia urodzin, przyznana przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, 6000 zł


Wykaz powyższy opracowany został przez Wandę M. Rudzińską i zamieszczony w pracy magisterskiej „Twórczość malarska Wacława Piotrowskiego w latach 1910-1939. Zarys monograficzny”, napisanej i obronionej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w 1972 roku pod kierunkiem profesora Andrzeja Jakimowicza.

Wanda M. Rudzińska jest również autorką:

 •  artykułu "Warszawa i Mazowsze w twórczości Wacława Piotrowskiego", "Rocznik Mazowiecki", Warszawa 1979, tom 9, s. 311–329 (z ilustracjami);

 •  oraz życiorysu Wacława Piotrowskiego w "Polskim słowniku biograficznym", Wrocław 1981, tom 26, s. 518–519.


Ostatnie zmiany w witrynie: 2010-06-12  •  Debiut online: 2010-02-10  •   •  Zmiana tła