1887–1967

Pamiętnik artystyczny
w wersji 2000+

CYTATY Z  PAMIĘTNIKA

Cogito ergo sum – myślę więc jestem; od siebie dodam: Zgłupiałem, więc żyję!

(3 czerwca 1931, Warszawa)

Przez miłość malować! nie przez mózg!

(19 września 1930, Warszawa)

Pamiętnik artystyczny
w wersji 2000+,
pierwsze notatki z 1910

Zamknięcie głowy. Wszystkie szczegóły poświęcić dla idei zamknięcia głowy. Kluczem, zwornikiem zamknięcia jest połączenie nosa z oczodołami. Muszę się wyćwiczyć w chwytaniu ornamentu nosa, oczu i oczodołów.

(3 marca 1933, Warszawa)

Portret z przyczyny, że jest zagadnieniem wkraczającym w sferę osobistych ścierań, musi być albo wybitnym dziełem sztuki albo nie powinien istnieć.

(2 maja 1933, Radzymin)

Stwór zwany życiem może być zmontowany najdziwaczniej i z najmniej kompletnych członów.

(2 maja 1940)

LITANIA O MALOWANIU

Czystość mego uczucia, czystość mego wnętrza, czystość moich przeżyć, modlitwą – moje malowanie.

Melodią – moje malowanie.

Skromnością – moje malowanie.

Pokorą – moje malowanie (precz z pychą!).

Łaską Bożą – moje malowanie (fiat voluntas Tua).

Miłością, radością – moje malowanie.

Życiem, celem – moje malowanie.

Wartością osłodą – moje malowanie.

Wiarą, nadzieją – moje malowanie.

Wielką sztuką – moje malowanie.

Ostatnim etapem mego życia twórczego – moje malowanie.

Siłą koloru, formy, kształtu – moje malowanie.

Charakterem jednoegzemplarzowym – moje malowanie.

Przeżyciem nieodwracalnym (jabłko pada dojrzałe z jabłoni…) – moje malowanie.

Wdziękiem plamy barwnej, pięknej – moje malowanie.

Konstrukcją kształtu, logiczną, silną – moje malowanie.

Wyrazem (syntezą) wyrazów różnych, czystych, szczerych – moje malowanie.

Spowiedzią moją, oczyszczeniem – moje malowanie.

Pokutą moją, doskonaleniem się – moje malowanie.

Umiłowaniem ornamentu, kształtu – moje malowanie.

Proroctwem moim, czymś co pozostanie po mnie na Ziemi – moje malowanie.

Bogactwem, treścią mej pustki życiowej – moje malowanie.

Przedłużeniem mego Bytu, moją twórczością – moje malowanie.

Narastaniem Rzeczywistości – moje malowanie.

Odwagą moją życiową, walką z ospałością, lenistwem – moje malowanie.

Dumą, ambicją, porządkiem dnia – moje malowanie.

(29 sierpnia 1941, Wawer)

Mój Boże! Jakiż mój egzamin jest prosty – w każdej chwili mogę narysować rzecz znakomitą, ile tych chwil marnuję… ?

(5 grudnia 1941)

TO CO JEST – AUTOPORTRET

To co jest – jest moją szczerością, paplaniną,

to co jest – jest moją dostojnością bytu,

to co jest – jest moim uczuciem (narzuconym z obowiązku pod karą ruiny portretu),

to co jest – ma zawsze w dorobku ludzkości potwierdzenie, że jest dobre (każda z licznych manier i podejść w malowaniu).

Autoportret: jak histologiczne tablice… kopiuje. Faktury, kopiowanie. Twarde linie… epiderma i sylweta to kres…

(15 maja 1942, piątek)

Bać się bab… nawet żony…

Bać się rozmów w wagonach…

Bać się uronić, stracić swój "fason".

Bać się być pedantem…

Bać się być "sknerą"…

Bać się być gadułą…

Bać się nabywać życiowe chwile (trwanie, byt) okazyjnie, za darmo…

Bać się nie płacić właściwej ceny za chwile życia, bytu.

Bać się płacić zbyt wielką cenę za drobiazgi!!!

(3 listopada 1945, Wawer)

Autoportret, 1952

Płacić – zdrowiem za sztukę.
Płacić – zmęczeniem za pracę.
Płacić – przebaczeniem za spokój.
Wątpliwe rzeczy – robić na 50%.

(25 listopada 1946)

Przy pracy każda chwila jest inna, każda przynosi coś nowego, każda jest nowym zadaniem, musi być inna, nie trzeba się irytować, a błogosławić, bo to jest twórcze.

(8 lipca 1954)

Nasmarowałem dużo, dużo, dużo pustych orzechów, z którymi nie wiem co zrobić?! Oto moje 25 lat eksperymentalnej pracy w duchu bergsonizmu…!?!

(24 grudnia 1960)

Jest dobrze, bo mogłoby być tysiąc razy gorzej. Jak ktoś leni się żyć?! Okruszki, jakie los mi rzuci… Walczyć, wtedy, jak się czegoś chce, kocha… Spokój – to mój cały zysk.

(16 listopada 1966)


Ostatnie zmiany w witrynie: 2010-06-12  •  Debiut online: 2010-02-10  •   •  Zmiana tła
×
SPIS KOLORÓW TŁA
AliceBlue
Aqua
Aquamarine
Azure
Beige
Bisque
Black
BlanchedAlmond
Blue
BlueViolet
Brown
BurlyWood
CadetBlue
Chartreuse
Chocolate
Coral
CornflowerBlue
Cornsilk
Crimson
Cyan
DarkBlue
DarkCyan
DarkGoldenRod
DarkGray
DarkGreen
DarkKhaki
DarkMagenta
DarkOliveGreen
DarkOrchid
DarkRed
DarkSalmon
DarkSeaGreen
DarkSlateBlue
DarkSlateGray
DarkTurquoise
DarkViolet
Darkorange
DeepPink
DeepSkyBlue
DimGray
DodgerBlue
FireBrick
FloralWhite
ForestGreen
Fuchsia
Gainsboro
GhostWhite
Gold
GoldenRod
Gray
Green
GreenYellow
HoneyDew
HotPink
IndianRed
Indigo
Ivory
Khaki
Lavender
LavenderBlush
LawnGreen
LemonChiffon
LightBlue
LightCoral
LightCyan
LightGoldenRodYellow
LightGreen
LightGrey
LightPink
LightSalmon
LightSeaGreen
LightSkyBlue
LightSlateGray
LightSteelBlue
LightYellow
Lime
LimeGreen
Linen
Magenta
Maroon
MediumAquaMarine
MediumBlue
MediumOrchid
MediumPurple
MediumSeaGreen
MediumSlateBlue
MediumSpringGreen
MediumTurquoise
MediumVioletRed
MidnightBlue
MintCream
MistyRose
Moccasin
NavajoWhite
Navy
OldLace
Olive
OliveDrab
Orange
OrangeRed
Orchid
PaleGoldenRod
PaleGreen
PaleTurquoise
PaleVioletRed
PapayaWhip
PeachPuff
Peru
Pink
Plum
PowderBlue
Purple
Red
RosyBrown
RoyalBlue
SaddleBrown
Salmon
SandyBrown
SeaGreen
SeaShell
Sienna
Silver
SkyBlue
SlateBlue
SlateGray
Snow
SpringGreen
SteelBlue
Tan
Teal
Thistle
Tomato
Turquoise
Violet
Wheat
White
WhiteSmoke
Yellow
YellowGreen