1887–1967

PEJZAŻE

Obrazy można powiększyć i zmniejszyć, klikając jeden z poniższych guzików:
     
     
     

Bretania 1920 (podpis: Bretanja 1920, Il de Bats)

(Pejzaż z domami)

Most w budowie, olej, 1918 (?)

Iskorość 1917

Kościół Najświętszej Marii Panny w Warszawie, olej, lata pięćdziesiąte

Grodno 1923

Wiązowna 1927

Rzeka na Podolu, 1917

Widok z okna, Wawer 1937

Pejzaż z Kazimierza, 1913

Widok z okna, pejzaż namalowany na rewersie obrazu z mężczyzną, Wawer 1937

(Ulica)

(Krajobraz)

(Kolorowy domek)

Łazienki królewskie w Warszawie, widok na Pałac na wodzie, 1963

Łazienki królewskie w Warszawie, Pałac na wodzie, widok z boku

Łazienki królewskie w Warszawie, widok na Pałac na wodzie, 1963

Jak wyżej, inne zdjęcie

Łazienki królewskie w Warszawie, widok na Pałac na wodzie

Widok z Paryża, 1922

Spis pejzaży, głównie z Wenecji, pokazywanych na wystawie w Łodzi w 1927; pejzaże te prawdopodobnie zostały sprzedane po 1927 lub zniszczone podczas II wojny światowej

Bazylika św. Marka w Wenecji, 1926, skan białoczarnego zdjęcia z wystawy przy Marszałkowskiej 69 w 1927

Rewers zdjęcia z bazyliką św. Marka, skan białoczarnego zdjęcia

Riva degli Schiavoni, Wenecja 1926, skan białoczarnego zdjęcia

(Pejzaż z Wenecji)

Pejzaż 2, Wenecja 1926, skan białoczarnego zdjęcia

Pejzaż 3, Wenecja 1926, skan białoczarnego zdjęcia

Pejzaż 5, Wenecja 1926, skan białoczarnego zdjęcia

Pejzaż 6, Wenecja 1926, skan białoczarnego zdjęcia

Barki, Wenecja 1926, skan białoczarnego zdjęcia

Okręt szkolny, Wenecja 1926, skan białoczarnego zdjęcia

(Pejzaż z lasem)

(Pejzaż z kawałkiem słońca lub księżyca wystającym zza chmury)

Obrazy można powiększyć i zmniejszyć, klikając jeden z poniższych guzików:
     
     
     


Ostatnie zmiany w witrynie: 2010-06-12  •  Debiut online: 2010-02-10  •   •  Zmiana tła
×
SPIS KOLORÓW TŁA
AliceBlue
Aqua
Aquamarine
Azure
Beige
Bisque
Black
BlanchedAlmond
Blue
BlueViolet
Brown
BurlyWood
CadetBlue
Chartreuse
Chocolate
Coral
CornflowerBlue
Cornsilk
Crimson
Cyan
DarkBlue
DarkCyan
DarkGoldenRod
DarkGray
DarkGreen
DarkKhaki
DarkMagenta
DarkOliveGreen
DarkOrchid
DarkRed
DarkSalmon
DarkSeaGreen
DarkSlateBlue
DarkSlateGray
DarkTurquoise
DarkViolet
Darkorange
DeepPink
DeepSkyBlue
DimGray
DodgerBlue
FireBrick
FloralWhite
ForestGreen
Fuchsia
Gainsboro
GhostWhite
Gold
GoldenRod
Gray
Green
GreenYellow
HoneyDew
HotPink
IndianRed
Indigo
Ivory
Khaki
Lavender
LavenderBlush
LawnGreen
LemonChiffon
LightBlue
LightCoral
LightCyan
LightGoldenRodYellow
LightGreen
LightGrey
LightPink
LightSalmon
LightSeaGreen
LightSkyBlue
LightSlateGray
LightSteelBlue
LightYellow
Lime
LimeGreen
Linen
Magenta
Maroon
MediumAquaMarine
MediumBlue
MediumOrchid
MediumPurple
MediumSeaGreen
MediumSlateBlue
MediumSpringGreen
MediumTurquoise
MediumVioletRed
MidnightBlue
MintCream
MistyRose
Moccasin
NavajoWhite
Navy
OldLace
Olive
OliveDrab
Orange
OrangeRed
Orchid
PaleGoldenRod
PaleGreen
PaleTurquoise
PaleVioletRed
PapayaWhip
PeachPuff
Peru
Pink
Plum
PowderBlue
Purple
Red
RosyBrown
RoyalBlue
SaddleBrown
Salmon
SandyBrown
SeaGreen
SeaShell
Sienna
Silver
SkyBlue
SlateBlue
SlateGray
Snow
SpringGreen
SteelBlue
Tan
Teal
Thistle
Tomato
Turquoise
Violet
Wheat
White
WhiteSmoke
Yellow
YellowGreen