1887–1967

Artykuł poniższy ukazał się w "Passie" z 4 marca 2010 (na stronie 11).

Wacław Piotrowski w Galeri U przy Lachmana

MALARZ CHARAKTERÓW LUDZKICH

Mirosław Miroński

Był człowiekiem niezwykle skromnym. Takim pamiętają go znajomi, członkowie rodziny. Odnosił się z pokorą do sztuki, był życzliwy dla ludzi. Spod jego ręki wyszło wiele obrazów, które są częścią kultury polskiej.

Galeria „U” Domu Kultury Stokłosy przy ul. Lachmana 5 może poszczycić się możliwością pokazania twórczości wybitnego artysty Wacława Piotrowskiego (1887-1967), choć może nie tak znanego jak na to zasługuje. Wacław Piotrowski - to malarz łączący sztukę współczesną z tradycją dziewiętnastowieczną. Studiował w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych (w latach 1907–11). Uczył się od wybitnych mistrzów: Kazimierza Stabrowskiego, Xawerego Dunikowskiego, Konrada Krzyżanowskiego, Edwarda Trojanowskiego, Stanisława Lentza. Dużo podróżował, przebywał za granicą, brał udział w salonach i wystawach międzynarodowych m.in.: w paryskiej Galerie Devambez i Nationale des Beaux Arts, Londynie. Malował pejzaże, czasem podczas podróży, najbardziej interesował go jednak portret. Portretował ludzi z pasją, w różnych sytuacjach. Wydobywał ich charaktery. Umiejętnie znajdował w obrazach równowagę pomiędzy syntezą a szczegółami. Posługiwał się z dużą łatwością rozmaitymi technikami malarskimi. Do jego ulubionych należało malowanie olejem na papierze. Uzyskiwał tym samym ciężar i fakturę obrazu olejnego, przy jednoczesnym zachowaniu lekkości, jak w akwareli. Był zauroczony twórczością Rembrandta, jego mistrzowskim opanowaniem światłocienia.

Twórczość Wacława Piotrowskiego cieszyła się największym uznaniem w okresie międzywojennym. Na przełomie lat 20. i 30. XX wieku znane były i często reprodukowane w polskiej prasie dwa jego portrety znanych sportowców: Kostrzewskiego w biegu przez płotki (olej) oraz Konopackiej podczas pchnięcia kulą (rysunek węglem). Obie prace były wystawiane w muzeum miejskim w Amsterdamie, na wystawie Sport w malarstwie. Wystawa ta towarzyszyła IX Igrzyskom Olimpijskim w 1928. Pisali o nim Władysław Tatarkiewicz, Jerzy Zaruba (sąsiad z Wawra), a Wanda Rudzińska napisała nawet pracę magisterską. Doczekał się swojego życiorysu w „Polskim słowniku biograficznym”. Mimo chwilowego zapomnienia w latach powojennych (nie pasował do obowiązującej wówczas doktryny i trendów) jego malarstwo ostatecznie znalazło uznanie zarówno krytyków, jak i opinii publicznej. Dziś jego dzieła należą do naszego dziedzictwa kulturowego. Znajdują się w wielu zbiorach muzealnych i kolekcjach. Artysta mawiał – w każdej chwili mogę narysować rzecz znakomitą, ile tych chwil marnuję…?

Wystawa czynna do 25 marca.

Mirosław Miroński

Copyright © Mirosław Miroński & "Passa" 2010
(Przedruk z tygodnika "Passa")


Ostatnie zmiany w witrynie: 2010-06-12  •  Debiut online: 2010-02-10  •   •  Zmiana tła
×
SPIS KOLORÓW TŁA
AliceBlue
Aqua
Aquamarine
Azure
Beige
Bisque
Black
BlanchedAlmond
Blue
BlueViolet
Brown
BurlyWood
CadetBlue
Chartreuse
Chocolate
Coral
CornflowerBlue
Cornsilk
Crimson
Cyan
DarkBlue
DarkCyan
DarkGoldenRod
DarkGray
DarkGreen
DarkKhaki
DarkMagenta
DarkOliveGreen
DarkOrchid
DarkRed
DarkSalmon
DarkSeaGreen
DarkSlateBlue
DarkSlateGray
DarkTurquoise
DarkViolet
Darkorange
DeepPink
DeepSkyBlue
DimGray
DodgerBlue
FireBrick
FloralWhite
ForestGreen
Fuchsia
Gainsboro
GhostWhite
Gold
GoldenRod
Gray
Green
GreenYellow
HoneyDew
HotPink
IndianRed
Indigo
Ivory
Khaki
Lavender
LavenderBlush
LawnGreen
LemonChiffon
LightBlue
LightCoral
LightCyan
LightGoldenRodYellow
LightGreen
LightGrey
LightPink
LightSalmon
LightSeaGreen
LightSkyBlue
LightSlateGray
LightSteelBlue
LightYellow
Lime
LimeGreen
Linen
Magenta
Maroon
MediumAquaMarine
MediumBlue
MediumOrchid
MediumPurple
MediumSeaGreen
MediumSlateBlue
MediumSpringGreen
MediumTurquoise
MediumVioletRed
MidnightBlue
MintCream
MistyRose
Moccasin
NavajoWhite
Navy
OldLace
Olive
OliveDrab
Orange
OrangeRed
Orchid
PaleGoldenRod
PaleGreen
PaleTurquoise
PaleVioletRed
PapayaWhip
PeachPuff
Peru
Pink
Plum
PowderBlue
Purple
Red
RosyBrown
RoyalBlue
SaddleBrown
Salmon
SandyBrown
SeaGreen
SeaShell
Sienna
Silver
SkyBlue
SlateBlue
SlateGray
Snow
SpringGreen
SteelBlue
Tan
Teal
Thistle
Tomato
Turquoise
Violet
Wheat
White
WhiteSmoke
Yellow
YellowGreen