1887–1967

DOKUMENTY I ZDJĘCIA RÓŻNE

Obrazy można powiększyć i zmniejszyć, klikając jeden z poniższych guzików:
     
     
     

Fotografia piaskarza

Fotografia Sfefana Kostrzewskiego podczas biegu przez płotki

Wacław Piotrowski w okresie
wędrówki wozem konnym
po Polsce (zdjęcie)

Wacław Piotrowski (zdjęcie)

Wacław Piotrowski (zdjęcie)

Legitymacja ZPAP z lat 1957-66, z informacją, że Wacław Piotrowski został zweryfikowany 5 stycznia 1950 i zaliczony do grona członków rzeczywistych ZPAP

Legitymacja ZPAP, kolejne strony

Wacław Piotrowski pozuje przy swoim obrazie "Kostrzewski na płotku", wysłanym na wystawę olimpijską "Sport w malarwtsie" w muzeum miejskim w Amsterdamie podczas IX Igrzysk Olimpijskich (reprodukcja zdjęcia zamieszczonego w artykule Z pracowni artysty z 1928 roku)

Szkic do Łobuzów na tle kącika z przyborami z warsztatu pracy

Kącik z przyborami z warsztatu pracy

Paleta, widok z góry


Ostatnie zmiany w witrynie: 2010-06-12  •  Debiut online: 2010-02-10  •   •  Zmiana tła
×
SPIS KOLORÓW TŁA
AliceBlue
Aqua
Aquamarine
Azure
Beige
Bisque
Black
BlanchedAlmond
Blue
BlueViolet
Brown
BurlyWood
CadetBlue
Chartreuse
Chocolate
Coral
CornflowerBlue
Cornsilk
Crimson
Cyan
DarkBlue
DarkCyan
DarkGoldenRod
DarkGray
DarkGreen
DarkKhaki
DarkMagenta
DarkOliveGreen
DarkOrchid
DarkRed
DarkSalmon
DarkSeaGreen
DarkSlateBlue
DarkSlateGray
DarkTurquoise
DarkViolet
Darkorange
DeepPink
DeepSkyBlue
DimGray
DodgerBlue
FireBrick
FloralWhite
ForestGreen
Fuchsia
Gainsboro
GhostWhite
Gold
GoldenRod
Gray
Green
GreenYellow
HoneyDew
HotPink
IndianRed
Indigo
Ivory
Khaki
Lavender
LavenderBlush
LawnGreen
LemonChiffon
LightBlue
LightCoral
LightCyan
LightGoldenRodYellow
LightGreen
LightGrey
LightPink
LightSalmon
LightSeaGreen
LightSkyBlue
LightSlateGray
LightSteelBlue
LightYellow
Lime
LimeGreen
Linen
Magenta
Maroon
MediumAquaMarine
MediumBlue
MediumOrchid
MediumPurple
MediumSeaGreen
MediumSlateBlue
MediumSpringGreen
MediumTurquoise
MediumVioletRed
MidnightBlue
MintCream
MistyRose
Moccasin
NavajoWhite
Navy
OldLace
Olive
OliveDrab
Orange
OrangeRed
Orchid
PaleGoldenRod
PaleGreen
PaleTurquoise
PaleVioletRed
PapayaWhip
PeachPuff
Peru
Pink
Plum
PowderBlue
Purple
Red
RosyBrown
RoyalBlue
SaddleBrown
Salmon
SandyBrown
SeaGreen
SeaShell
Sienna
Silver
SkyBlue
SlateBlue
SlateGray
Snow
SpringGreen
SteelBlue
Tan
Teal
Thistle
Tomato
Turquoise
Violet
Wheat
White
WhiteSmoke
Yellow
YellowGreen