1887–1967

Artykuł poniższy ukazał się w "Kurierze Warszawskim" w maju 1926.

O PEJZAŻACH Z WENECJI

Jan Kleczyński

Wacław Piotrowski przywiózł z Wenecji kilkadziesiąt studiów i obrazów. Wystawiono z nich sześć. Resztę widziałem "za kulisami" – i wyznaję, że szkoda, że ich nie oglądamy w większej ilości. Nie zawsze wysiłki artysty sprostały zamierzeniom, lecz są to dążenia bardzo ciekawe, śmiałe i oryginalne. Niektóre z tych bezpośrednich wrażeń można by nazwać odkryciami. Nie ma w nich zachęcającej kolorkowości, roztapiającego się w konwenansie banału. Piotrowski pragnął – i nieraz mu się to przedziwnie udało – uchwycić te przemijające chwile oświetleń, które tyle uroku dają Wenecji – chciał – świadomie czy nie, to rzecz obojętna – zsyntetyzować te szczególniejsze połączenia oparów morza i drgań powietrza w słońcu, na cudnych murach zamarłych pałaców – to dziwne pomieszanie klimatu morskiego z lądowym, miejskiego z wyspiarskim, które jest w siedzibie dożów nieustającym, drażniącym urokiem. Widzę to wyraźnie w najśmielszym obrazie artysty, najdoskonalej malującym jego zamierzenia, w "Il Molo z gondolą".

Patrzymy pod światło słońca, na wpół schowanego we mgłach i przejrzystych chmurach. Stoimy zaraz za Riva degli Schiavoni i patrzymy na omgloną kopułę Santa Maria della Salute – poprzez zatokę, pełną statków, poprzez "Rivę" z wenecjanami i turystami. Stoimy za małym kanałem, na którym podskakuje na falach gondola. Wszystko lśni przed nami – niebo, wybrzeże i morze. Po falach skaczą światełka. Morze mieni się wszystkiemi barwami, wśród których przeważa charakterystyczny dla Adriatyku ton butelkowy, czy jeśli kto chce, brudnawego szmaragdu. Nawet mgły na niebie mają ten odcień zielonkawy, który wydziela się z morza, napełnia powietrze i tylko na wybrzeżu zamienia się, na tym stałym gruncie, w jakiś kolor chromowo-czerwonawy, pełen cichego blasku. Niech nikogo nie dziwi pewna szorstkość wykonania tych światełek na falach morza. Tak wyglądają zawsze poszukiwania oryginalne rzeczy trudnych. Znajdziemy to u wielkich impresjonistów – choćby w nadsekwańskich pejzażach Sisleya, gdzie usiłowania miały pewne podobieństwa z tu opisanemi. I tam chodziło nieraz o te drgania powietrza, o to życie utajone, które jest duszą pejzażu. Zresztą oddal i wybrzeże w obrazie Piotrowskiego są już przetopione całkowicie na światło i powietrze. Fale żyją. Traktowanie efektów świetlnych mniej przypomina Stanisławskiego, niż Francuzów.

Podobna próba z pałacem dożów wyszła ciężej. Ale "Szary dzień – Giudecca" to obraz bardzo subtelny w barwie – a także "Piazetta". W rysunku obrazy artysty nie są tak interesujące, jak w impresjonistycznych usiłowaniach, niezwykle śmiałych i pomysłowych w technice, choć chwilami brutalnych nawet w kolorze. Skończone opanowanie rysunku dałoby im świetności.

Jan Kleczyński

Wacław Piotrowski w maju 1926 na wystawie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych wystawiał następujące pejzaże z Wenecji:

267. Giudecca – szary dzień – olej
268. Il Molo z gondolą – olej
269. Piazetta II – olej
270. Riva degli Schiavoni II – olej
271. Pałac dożów – olej
272. Widok z Giardini – olej


Ostatnie zmiany w witrynie: 2010-06-12  •  Debiut online: 2010-02-10  •   •  Zmiana tła
×
SPIS KOLORÓW TŁA
AliceBlue
Aqua
Aquamarine
Azure
Beige
Bisque
Black
BlanchedAlmond
Blue
BlueViolet
Brown
BurlyWood
CadetBlue
Chartreuse
Chocolate
Coral
CornflowerBlue
Cornsilk
Crimson
Cyan
DarkBlue
DarkCyan
DarkGoldenRod
DarkGray
DarkGreen
DarkKhaki
DarkMagenta
DarkOliveGreen
DarkOrchid
DarkRed
DarkSalmon
DarkSeaGreen
DarkSlateBlue
DarkSlateGray
DarkTurquoise
DarkViolet
Darkorange
DeepPink
DeepSkyBlue
DimGray
DodgerBlue
FireBrick
FloralWhite
ForestGreen
Fuchsia
Gainsboro
GhostWhite
Gold
GoldenRod
Gray
Green
GreenYellow
HoneyDew
HotPink
IndianRed
Indigo
Ivory
Khaki
Lavender
LavenderBlush
LawnGreen
LemonChiffon
LightBlue
LightCoral
LightCyan
LightGoldenRodYellow
LightGreen
LightGrey
LightPink
LightSalmon
LightSeaGreen
LightSkyBlue
LightSlateGray
LightSteelBlue
LightYellow
Lime
LimeGreen
Linen
Magenta
Maroon
MediumAquaMarine
MediumBlue
MediumOrchid
MediumPurple
MediumSeaGreen
MediumSlateBlue
MediumSpringGreen
MediumTurquoise
MediumVioletRed
MidnightBlue
MintCream
MistyRose
Moccasin
NavajoWhite
Navy
OldLace
Olive
OliveDrab
Orange
OrangeRed
Orchid
PaleGoldenRod
PaleGreen
PaleTurquoise
PaleVioletRed
PapayaWhip
PeachPuff
Peru
Pink
Plum
PowderBlue
Purple
Red
RosyBrown
RoyalBlue
SaddleBrown
Salmon
SandyBrown
SeaGreen
SeaShell
Sienna
Silver
SkyBlue
SlateBlue
SlateGray
Snow
SpringGreen
SteelBlue
Tan
Teal
Thistle
Tomato
Turquoise
Violet
Wheat
White
WhiteSmoke
Yellow
YellowGreen