1887–1967

Artykuł poniższy ukazał się w "Paśmie" w marcu 2010.

WACŁAW PIOTROWSKI – MALARZ CHARAKTERÓW LUDZKICH

Lija Skalska-Miecik

To tytuł najnowszej wystawy w Galerii U. Jest to rewelacyjna ekspozycja, która doszła do skutku dzięki inicjatywie i pomocy rodziny artysty, wsparciu dyrektora Galerii U, Szczepana Nowaka. oraz wielkiemu merytorycznemu wkładowi znanej artystki plastyka, Barbary Bieleckiej-Woźniczko, kuratora wystawy i autorki katalogu.

W ostatnim okresie daje się zauważyć niegasnące zainteresowanie sztuką, kulturą oraz różnymi aspektami życia i obyczajowości polskiego społeczeństwa okresu międzywojennego.

Na wystawie „Wyprawa w dwudziestolecie” w Muzeum Narodowym w Warszawie (po wielu latach!) zaprezentowano dzieło Wacława Piotrowskiego (1887–1967). To, czego nie zrobiło żadne muzeum – prezentacji dzieł jednego z czołowych artystów plastyków, działających w okresie dwudziestolecia międzywojennego, obecnie zrobiła Galeria U. Pokazano głównie obrazy ze zbiorów rodziny, która zadbała o to, aby wielki zbiór dzieł artysty nie uległ rozproszeniu.

Wacław Piotrowski studiował w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych w okresie jej świetności. Szczególne zainteresowanie do portretu zawdzięcza najprawdopodobniej Konradowi Krzyżanowskiemu. Zainteresowanie postacią ludzką – o czym świadczą wystawione dzieła – przejawiało się u Piotrowskiego w różnej formie. Często malował portrety własne o różnych nastrojach emocjonalnych. Późne autoportrety to swoisty dialog z Bogiem. Kochał malować swoje małe córki (obie panie pomagały przy urządzaniu wystawy) oraz syna. Wielokrotnie malował wizerunki zwykłych, prostych ludzi – na przykład chłopów polskich, którzy w czasie I wojny światowej zostali wcieleni do armii austriackiej. W Warszawie często bywał na Woli czy Żoliborzu. Tam w barakach dla ubogich i noclegowniach malował warszawską biedotę, dzieci, spracowane kobiety, zmęczonych mężczyzn.

Za jedną z najlepszych prac Wacława Piotrowskiego uważa się obraz „Łobuzy”. Na wystawie zaprezentowano reprodukcję. Obraz ten uzyskał nagrodę miasta stołecznego Warszawy. Nagród, zresztą, otrzymał Wacław Piotrowski niemało. Artysta był również pionierem tematyki sportowej w sztuce polskiej. Na wystawie przedolimpijskiej w Amsterdamie w 1928 roku otrzymał nagrodę za „Skok”. Reprodukcja ww. obrazu jak i reprodukcja rysunku węglem – „Konopacka” (znanego też jako „Rzut kulą”) pokazane są na wystawie w Galerii U.

Wystawa w Galerii U ma wielkie znaczenie dla przywrócenia Wacławowi Piotrowskiemu należnego mu miejsca w sztuce polskiej XX wieku. Miejmy nadzieję, że zainteresuje się tym jakieś warszawskie muzeum. Z Warszawą był artysta związany od urodzenia do końca życia.

Wystawa czynna do 25 marca br. codziennie w godz. 10.00–20.00 z wyjątkiem środy. W niedzielę w godz. 13.00–20.00.

Lija Skalska-Miecik

Copyright © Lija Skalska-Miecik & "Pasmo" 2010
(Przedruk z tygodnika "Pasmo")


Ostatnie zmiany w witrynie: 2010-06-12  •  Debiut online: 2010-02-10  •   •  Zmiana tła
×
SPIS KOLORÓW TŁA
AliceBlue
Aqua
Aquamarine
Azure
Beige
Bisque
Black
BlanchedAlmond
Blue
BlueViolet
Brown
BurlyWood
CadetBlue
Chartreuse
Chocolate
Coral
CornflowerBlue
Cornsilk
Crimson
Cyan
DarkBlue
DarkCyan
DarkGoldenRod
DarkGray
DarkGreen
DarkKhaki
DarkMagenta
DarkOliveGreen
DarkOrchid
DarkRed
DarkSalmon
DarkSeaGreen
DarkSlateBlue
DarkSlateGray
DarkTurquoise
DarkViolet
Darkorange
DeepPink
DeepSkyBlue
DimGray
DodgerBlue
FireBrick
FloralWhite
ForestGreen
Fuchsia
Gainsboro
GhostWhite
Gold
GoldenRod
Gray
Green
GreenYellow
HoneyDew
HotPink
IndianRed
Indigo
Ivory
Khaki
Lavender
LavenderBlush
LawnGreen
LemonChiffon
LightBlue
LightCoral
LightCyan
LightGoldenRodYellow
LightGreen
LightGrey
LightPink
LightSalmon
LightSeaGreen
LightSkyBlue
LightSlateGray
LightSteelBlue
LightYellow
Lime
LimeGreen
Linen
Magenta
Maroon
MediumAquaMarine
MediumBlue
MediumOrchid
MediumPurple
MediumSeaGreen
MediumSlateBlue
MediumSpringGreen
MediumTurquoise
MediumVioletRed
MidnightBlue
MintCream
MistyRose
Moccasin
NavajoWhite
Navy
OldLace
Olive
OliveDrab
Orange
OrangeRed
Orchid
PaleGoldenRod
PaleGreen
PaleTurquoise
PaleVioletRed
PapayaWhip
PeachPuff
Peru
Pink
Plum
PowderBlue
Purple
Red
RosyBrown
RoyalBlue
SaddleBrown
Salmon
SandyBrown
SeaGreen
SeaShell
Sienna
Silver
SkyBlue
SlateBlue
SlateGray
Snow
SpringGreen
SteelBlue
Tan
Teal
Thistle
Tomato
Turquoise
Violet
Wheat
White
WhiteSmoke
Yellow
YellowGreen