1887–1967

Notka o Wacławie Piotrowskim i jego nowym cyklu obrazów opublikowana w "Stolicy" numer 51 z 22 grudnia 1957.


PORTRETY
PIĘKNYCH
WARSZAWIANEK


W cytowanej powyżej wypowiedzi Wacława Piotrowskiego, spisanej ręką "ib", jest ewidentny błąd: zamiast 1919–1933 powinno być 1919–1922.

Jeden z obrazów
z tego cyklu
reprodukwoany
w tym samym
numerze "Stolicy"

Wacław Piotrowski: "Portrety te jeszcze, wbrew moim założeniom warsztatowym, zaliczam do prac kompromisowych. Muszę pogodzić to, co zamierzam, z tym, czego oczekuje rynek. Jako portrecista jestem malarzem charakterów ludzkich. Całe lata spędziłem na malowaniu robotników, biedaków z domów noclegowych. Po tamtej wojnie, jeżdżąc po wsiach, szukałem modeli o ciekawych, charakterystycznych twarzach. W latach 1919–1922 byłem w Paryżu, rząd francuski zakupił wówczas jedną z moich, wystawianych tam prac. Kilka zakupionych i nagrodzonych prac znajduje się gdzieś w magazynach Muzeum Narodowego. Niestety, nie jestem w stanie pokonać wyżyn dyrektorskich progów, aby dotrzeć do obrazów i zrobić z nich choćby zdjęcia... Zawsze szedłem w pojedynkę, nie wiązałem się z programem grup. Byłem i jestem eksperymentatorem psychologiem, poszukującym własnej drogi do cząstki prawdy w sztuce. W portrecie dążę do czystej emanacji wrażeń, do odsunięcia wszelkich wpływów ubocznych. (ib)"


Ostatnie zmiany w witrynie: 2010-06-12  •  Debiut online: 2010-02-10  •   •  Zmiana tła
×
SPIS KOLORÓW TŁA
AliceBlue
Aqua
Aquamarine
Azure
Beige
Bisque
Black
BlanchedAlmond
Blue
BlueViolet
Brown
BurlyWood
CadetBlue
Chartreuse
Chocolate
Coral
CornflowerBlue
Cornsilk
Crimson
Cyan
DarkBlue
DarkCyan
DarkGoldenRod
DarkGray
DarkGreen
DarkKhaki
DarkMagenta
DarkOliveGreen
DarkOrchid
DarkRed
DarkSalmon
DarkSeaGreen
DarkSlateBlue
DarkSlateGray
DarkTurquoise
DarkViolet
Darkorange
DeepPink
DeepSkyBlue
DimGray
DodgerBlue
FireBrick
FloralWhite
ForestGreen
Fuchsia
Gainsboro
GhostWhite
Gold
GoldenRod
Gray
Green
GreenYellow
HoneyDew
HotPink
IndianRed
Indigo
Ivory
Khaki
Lavender
LavenderBlush
LawnGreen
LemonChiffon
LightBlue
LightCoral
LightCyan
LightGoldenRodYellow
LightGreen
LightGrey
LightPink
LightSalmon
LightSeaGreen
LightSkyBlue
LightSlateGray
LightSteelBlue
LightYellow
Lime
LimeGreen
Linen
Magenta
Maroon
MediumAquaMarine
MediumBlue
MediumOrchid
MediumPurple
MediumSeaGreen
MediumSlateBlue
MediumSpringGreen
MediumTurquoise
MediumVioletRed
MidnightBlue
MintCream
MistyRose
Moccasin
NavajoWhite
Navy
OldLace
Olive
OliveDrab
Orange
OrangeRed
Orchid
PaleGoldenRod
PaleGreen
PaleTurquoise
PaleVioletRed
PapayaWhip
PeachPuff
Peru
Pink
Plum
PowderBlue
Purple
Red
RosyBrown
RoyalBlue
SaddleBrown
Salmon
SandyBrown
SeaGreen
SeaShell
Sienna
Silver
SkyBlue
SlateBlue
SlateGray
Snow
SpringGreen
SteelBlue
Tan
Teal
Thistle
Tomato
Turquoise
Violet
Wheat
White
WhiteSmoke
Yellow
YellowGreen